KONTAKT: tren-koks@safe-mail.net

PONIŻSZE CENY PRZEDSTAWIAJĄ MAKSYMALNĄ JEDNOSTKOWĄ CENĘ DETALICZNĄ, CENY ZMIENIAJĄ SIE W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZAKUPU I SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE.

ostatnia aktualizacja 27.01.2018

PMP Steroids

Testosterone enanthate Enanaxin 250mg/ml 10x1ml 90 pln
Testosterone cypionate Cypionaxin 250mg/ml 10x1ml 90 pln
Testosterone propionate Propionaxin 100mg/ml 10x1ml 70 pln
Testosterone blend Sustanaxin 250mg/ml 10x1ml 90 pln
Nandronole decanoate Decanaxin 250mg/ml 10x1ml 100 pln
Nandrolone phenylpropionate Duranaxin 100mg/ml 10x1ml 90 pln
Trenbolone acetate Trenonaxin A 100mg/ml 10x1ml 140 pln
Trenbolone enanthate Trenonaxin E 200mg/ml 10x1ml 170 pln
Trenbolone hexa. Trenonaxin H 100mg/ml 10x1ml 190 pln
Drostanolone propionate Masteraxin 100mg/ml 10x1ml 130 pln
Drostanolone enanthate Masteraxin E 200mg/ml 10x1ml 170 pln
Boldenone undecylenate Boldonaxin 250mg/ml 10x1ml 100 pln
Methenolone enanthate Primanaxin E 100mg/ml 10x1ml 200 pln
Methenolone acetate Primanaxin A 100mg/ml 10x1ml 200 pln
Stanozolol injection Stanonaxin depo 50mg/ml 10x1ml 90 pln
TrenA+DrostP+TestP MixoJack 250mg/ml 10x1ml 170 pln
Testo blend 300mg MixoTest 300 300mg/ml 10x1ml 110 pln
ORALE
Methandienone Methanaxin 10mg/tab 100tab 50 pln
Stanazolol Stanonaxin 10mg/tab 100tab 70 pln
Turinabol Turanaxin 10mg/tab 100tab 100 pln
Oxandrolone Anavar 10mg/tab 100tab 190 pln
Oxymetholone Anapolon 50mg/tab 100tab 160 pln

Magnus Pharmaceuticals

Testosterone enanthate Test E 250mg/ml 10ml 80 pln
Testosterone cypionate Test C 250mg/ml 10ml 80 pln
Testosterone propionate Test P 100mg/ml 10ml 65 pln
Testosterone blend Sustanon 250 250mg/ml 10ml 90 pln
Nandronole decanoate Nandro D 250mg/ml 10ml 110 pln
Nandrolone phenylpropionate Nandro F 100mg/ml 10ml 95 pln
Trenbolone acetate Tren. Ace 100mg/ml 10ml 150 pln
Trenbolone enanthate Tren. Enan. 200mg/ml 10ml 190 pln
TriTren TriTren 200 200mg/ml 10ml 190 pln
Trenbolone hex. Parabolan 76,5 76,5mg/ml 10ml 240 pln
Drostanolone propionate Drost P. 100mg/ml 10ml 125 pln
Drostanolone enanthate Drost E. 200mg/ml 10ml 190 pln
Boldenone undecylenate Boldenon 250 250mg/ml 10ml 120 pln
Stanozolol injection Stanozolol inj. 50mg/ml 10ml 100 pln
Methenolone enanthate Primabolan 100 100mg/ml 10ml 240 pln
Growth hormone Magnustropin 10iu/vial 5x10iu 450 pln
ORALE
Methandienone Methan. 10 10mg/tab 100tab 60 pln
Stanazolol Stanoz. 10 10mg/tab 100tab 75 pln
Turinabol Turin. 10 10mg/tab 100tab 150 pln
Oxandrolone Oxa. 10 10mg/tab 100tab 200 pln
Oxymetholone Oxymeth. 50 50mg/tab 50tab 130 pln
Stalbutamol Salbutamol 4mg/tab 100tab 80 pln

Genamed Pharma

Testosterone enanthate Enanamed 250mg/ml 10ml 70 pln
Testosterone cypionate Cypionamed 250mg/ml 10ml 70 pln
Testosterone propionate Propionamed 100mg/ml 10ml 55 pln
Testosterone blend Sustanamed 250mg/ml 10ml 75 pln
Nandronole decanoate Dekanamed 250mg/ml 10ml 80 pln
Nandrolone phenylpropionate Duranamed 100mg/ml 10ml 75 pln
Trenbolone acetate Trenonamed A 100mg/ml 10ml 120 pln
Trenbolone enanthate Trenonamed E 200mg/ml 10ml 130 pln
Drostanolone propionate Masteramed 100mg/ml 10ml 125 pln
Boldenone undecylenate Boldonamed 250mg/ml 10ml 80 pln
Stanozolol injection Stanonamed 50mg/ml 10ml 80 pln
ORALE
Methandienone Methanamed 10mg/tab 100tab 50 pln
Stanazolol Stanonamed 10mg/tab 100tab 70 pln

Nexium Healthcare

Testosterone propionate T. propionate 100mg/ml 10ml 65 pln
Testosterone enanthate E. Enanthate 250mg/ml 10ml 80 pln
Testosterone cypionate T. Cypionate 200mg/ml 10ml 80 pln
Test prop50mg+master50mg+tren.ace50mg One Rip 150mg/ml 10ml 160 pln
Nandrolone Decanoate N. Decanoate 200mg/ml 10ml 110 pln
Nandrolone Phenylpropionate NPP 100mg/ml 10ml 80 pln
Testosterone mix SuperTest 250 250mg/ml 10ml 90 pln
Boldenone undecylenate Boldenone 200mg/ml 10ml 110 pln
Drostanolone propionate Masteron P. 100mg/ml 10ml 135 pln
Drostanolone enanthate Masteron E. 200mg/ml 10ml 150 pln
Trenbolone acetate Tren. A. 100mg/ml 10ml 160 pln
Trenbolone enanthate Tren. E. 150mg/ml 10ml 170 pln
Stanonex inj Stanozol 50mg/ml 10ml 90 pln
Methanex Methandienone 10mg/tab 100tab 55 pln
Stanonex Stanazolol 10mg/tab 100tab 75 pln
Turinabol Turinabol 10mg/tab 100tab 100 pln
Oxymetholone Anapolon 50mg/tab 50tab 100 pln

Vertex Pharmaceuticals

Testosterone propionate PROPIOTEX 100mg/ml 10ml 75 pln
Testosterone enanthate ENANTEX 200mg/ml 10ml 90 pln
Testosterone cypionate CYPIOTEX 200mg/ml 10ml 90 pln
Testosterone blend SUSTATEX 250mg/ml 10ml 90 pln
Nandrolone phenylopropionate DURANATEX 100mg/ml 10ml 90 pln
Nandrolone Decanoate DECANOTEX 200mg/ml 10ml 100 pln
Boldenone undecylonate BOLDONTEX 200mg/ml 10ml 100 pln
Drostanolone propionate DROSTANOTEX 100mg/ml 10ml 140 pln
Trenbolone acetate TREOTEX A 100mg/ml 10ml 150 pln
Trenbolone enanthate TRENOTEX E 100mg/ml 10ml 140 pln

Malay Tiger

Testosterone propionate T. propionate 100mg/ml 10ml 80 pln
Testosterone enanthate E. Enanthate 250mg/ml 10ml 110 pln
Testosterone cypionate T. Cypionate 250mg/ml 10ml 110 pln
Sustanon Test mix 250mg/ml 10ml 115 pln
Nandrolone Decanoate N. Decanoate 250mg/ml 10ml 120 pln
Nandrolone Phenylpropionate NPP 100mg/ml 10ml 120 pln
Testosterone mix T-400 400mg/ml 10ml 160 pln
Boldenone undecylenate Boldenone 250mg/ml 10ml 130 pln
Drostanolone propionate Masteron P. 100mg/ml 10ml 150 pln
Trenbolone enanthate Trenbolon E. 200mg/ml 10ml 230 pln
Trenbolone acetate Tren. A. 100mg/ml 10ml 160 pln
Trenbolone acetate Tren. A. 150mg/ml 10ml 180 pln
Mataxon-10 Methandienone 10mg/tab 100tab 60 pln
Stanox-10 Stanozolol 10mg/tab 100tab 100 pln
Clenox Clenbuterol 0,04mg/tab 100tab 85 pln
Xanodrol Oxandrolone 5mg/tab 100tab 180 pln
Oxyndrol Oxymetholone 50mg/tab 50tab 180 pln

Inne

Oxaver (oxandrolone) Vermodje 10mg 100tab 180 pln
Helios DB Pharma clen 40mcg+yohimbine 5,4mg/ml 20ml 100 pln
Tamoxifenum Tamoxifen-Egis 20mg/tab 30tab 45 pln
Clomiphene citrate Clomid 50mg/tab 10tab 20 pln
T3+T4 (apteka) Novothyral 100 25mcgT3+75mcgT4/tab 100tab 120 pln
T3 Tiromel 25mcg/tab 100tab 100 pln
Symex Exemestane 25mg/tab 30tab 180 pln
Arimidex Anastrazole 1mg/tab 28tab 150 pln
Cabaser Cabaser Cabergoline/tab 20tab 190 pln
HCG Ovigil 5000iu/amp 5000iu 45 pln
HCG Pregnyl 5000iu/amp 5000iu 55 pln
Ephedrinum hydrochloricum Polfa 25mg/amp 10amp 90 pln
TAD 600 Glutatione Biomedica 600mg/4ml 10 vials 190 pln
HGH Imperial Life Science 10iu/vial 10 vials 750 pln
Cialis Shree venkatesh 20mg/tab 10tab 65 pln
Proviron Schering 25mg/tab 20tab 40 pln
Clen DBpharma Clenbuterol 0,04mg/tab 100tab 70 pln
Anapolon Abdi Ibrahim 50mg/tab 100tab 140 pln
Meldonium Grindex 500mg 60caps 190 pln
Megalia Megalia Megestroli acetas 240ml 200 pln

Powyzszy cennik nie jest oferta handlowa w swietle polskiego prawa, stanowi jedynie charakter informacyjny.